Strona głowna  /  Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne

Przedszkole Miejskie nr 24 zaprasza do składania ofert:

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie

 

Zawiadomienie o wyborze oferty cz. 2 i 5

Zawiadomienie 2

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty część 6

Zawiadomienie

 

Zawiadomienie o wyborze oferty cz. 1, 2,3,4,5,7

Zawiadomienie

Ogłoszenie dotyczące postępowania nr W/18/2018

Załączniki:

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA KOPERT

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 
"Dostawa sprzętu multimedialnego, komputerowego, radiofonicznego, oprogramowania, wyposażenia sal dydaktycznych wraz z montażem"

 


 

Postępowanie nr W/18/2018

Termin składania ofert: 8.06.2018 godz. 13:30

Przedmiot:

Dostawa sprzętu multimedialnego/komputerowego

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ (opis przedmiotu zamówienia, wzory umów)

Wyjaśnienie treści SIWZ 1

 


 

Postępowanie nr PM24/17/2018

Termin składania ofert: 17.05.2018

Przedmiot:

Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 24 w Olsztynie z zakresu:  NAUKA I TECHNIKA

Załączniki:

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe

 


 

Postępowanie nr PM15/16/2018

Termin składania ofert: 13.04.2018

Przedmiot zamówienia: Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 15 w Olsztynie z zakresu: JAK POWSTAJĄ NAGRANIA I FILMY?

Załączniki: 

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe

 


 

Postępowanie nr W/15/2018

Termin składania ofert: 16.04.2018 do godz. 10.00 UWAGA! WYDŁUŻENIE TERMINU DO 17.04.2018r. DO GODZ 12:00!

Przedmiot zamówienia: 

Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z zakresu edukacji lokalnej i regionalnej dla dzieci uczęszczających do przedszkoli miejskich w Olsztynie z zakresu:

TAŃCE LOKALNE i REGIONALNE

Załączniki: 

Formularz oferty

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

 

Wynik postępowania:

W wyniku postępowania W/15/2018 zawarto umowę z wykonawcą:
Garncarnia Marta Florkowska

11-600 Węgorzewo, kamionek Wielki 1

Cena: 190 zł brutto za 1 spotkanie

 


 

Postępowanie nr W/14/2018

Termin składania ofert: 16.04.2018 do godz. 10.00 UWAGA! WYDŁUŻENIE TERMINU DO 17.04.2018r. DO GODZ 12:00!

Przedmiot zamówienia: Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z zakresu edukacji lokalnej i regionalnej dla dzieci uczęszczających do przedszkoli miejskich w Olsztynie z zakresu: GARNCARSTWO

Załączniki: 

Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

 

Wynik postępowania:

W wyniku postępowania W/14/2018 zawarto umowę z wykonawcą:
Garncarnia Marta Florkowska

11-600 Węgorzewo, kamionek Wielki 1

Cena: 190 zł brutto za 1 spotkanie

 


 

Postępowanie nr W/13/2018

Termin składania ofert: 16.04.2018 do godz. 10.00 UWAGA! WYDŁUŻENIE TERMINU DO 17.04.2018r. DO GODZ 12:00!

Przedmiot zamówienia: Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z zakresu edukacji lokalnej i regionalnej dla dzieci uczęszczających do przedszkoli miejskich w Olsztynie z zakresu: GRĘPLARSTWO, DZIEDZICTWO KULINARNE, MALOWANIE NA PORCELANIE – zajęcia wyjazdowe

Załączniki: 

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe

 

Wynik postępowania:

W wyniku postępowania W/13/2018 zawarto umowę z wykonawcą:
Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Bukwałd

11-001 Dywity, Bukwałd 59

Cena: 40 zł brutto za 1 dziecko/spotkanie

 


 

Postępowanie nr PM24/12/2018

Termin składania ofert: 15.04.2018

Przedmiot zamówienia: Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 24 w Olsztynie z zakresu:  NAUKA I TECHNIKA

Załączniki: 

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe

 

Wynik postępowania:

Postępowanie PM24/12/2018 nierozstrzygnięte. Brak ofert złożonych w terminie.
 


 

Postępowanie nr PM15/11/2018

Informujemy, że postępowanie nr PM15/11/2018 zostaje w dniu 10.04.2018 anulowane. Zamawiający odstępuje od realizacji przedmiotu Zamówienia.

Termin składania ofert: 12.04.2018(anulowane)

Przedmiot zamówienia: 

Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 15 w Olsztynie z zakresu: MATEMATYKA

Załączniki: 

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe - Wydłużenie terminu!

 


 

Postępowanie nr PM15,PM24/10/2018

Termin składania ofert: 09.04.2018

Przedmiot zamówienia: 

Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe dla dzieci uczęszczających:

a) do Przedszkola Miejskiego nr 15 w Olsztynie

b) do Przedszkola Miejskiego nr 24 w Olsztynie

z zakresu:  ROBOTYKA

Załączniki: 

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe

 

Wynik postępowania:

W wyniku postępowania PM15,PM24/10/2018 zawarto umowę z wykonawcami:

COODI Michał Gardziejewski

10-089 Olsztyn, ul. Gałczyńskiego 27a/30

Cena: 140 zł brutto/spotkanie

 


 

Postępowanie nr PM15,PM24/9/2018

Termin składania ofert: 09.04.2018

Przedmiot zamówienia: Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe dla dzieci uczęszczających:

a) do Przedszkola Miejskiego nr 15

b) do Przedszkola Miejskiego nr 24 w Olsztynie

z zakresu:  SZACHY, GRY PLANSZOWE

Załączniki: 

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe

 

Wynik postępowania:

W wyniku postępowania PM15,PM24/9/2018 zawarto umowę z wykonawcami:

Fundacja Szalony Krasnolud

10-521 Olsztyn, ul. Partyzantów 16/16

Cena: 200 zł brutto/spotkanie

 


 

Postępowanie nr PM38/8/2018

Termin składania ofert: 03.04.2018

Przedmiot: PRZEWÓZ DZIECI z Przedszkola Miejskiego nr 38 w Olsztynie wraz z opiekunami
Adres Przedszkola Miejskiego nr 38: Olsztyn, ul. Żołnierska 24

Załączniki:

Formularz ofertowy

Rozeznanie cenowe

 


 

Postępowanie nr PM24/8/2018

Termin składania ofert: 03.04.2018

Przedmiot: PRZEWÓZ DZIECI z Przedszkola Miejskiego nr 24 w Olsztynie wraz z opiekunami
Adres Przedszkola Miejskiego nr 24: Olsztyn, ul. Żołnierska 37

Załączniki:

Formularz ofertowy

Rozeznanie cenowe

 


 

Postępowanie nr PM20/8/2018

Termin składania ofert: 03.04.2018

Przedmiot: PRZEWÓZ DZIECI z Przedszkola Miejskiego nr 20 w Olsztynie wraz z opiekunami
Adres Przedszkola Miejskiego nr 20: Olsztyn, ul. Piłsudskiego 52a

Załączniki:

Formularz ofertowy

Rozeznanie cenowe

 


 

Postępowanie nr PM15/8/2018

Termin składania ofert: 21.03.2018

Przedmiot: PRZEWÓZ DZIECI z Przedszkola Miejskiego nr 15 w Olsztynie wraz z opiekunami
Adres Przedszkola Miejskiego nr 15: 10-686 Olsztyn, ul. Boenigka 5

Załączniki:

Formularz ofertowy

Rozeznanie cenowe

 

Wynik postępowania:

W wyniku postępowania PM15/8/2018 oferty złożyli: 

1. Transport Autokarowy Mechanika Pojazdowa Kazimierz Bednarczyk

Cena: 1090 zł brutto/przewóz w części 1

Cena: 270 zł brutto/przewóz w częściach 2, 3, 4, 5

Cena: 240 zł brutto/przewóz w częściach 6, 7, 8, 9

2. PUH TŁOCZKOWSKI ARKADIUSZ

Cena: 1200 zł brutto/przewóz w części 1

Cena: 300 zł brutto/przewóz w częściach 2, 3, 4, 5

Cena: 240 zł brutto/przewóz w częściach 6, 7, 8, 9

3. PHU CARO Bogdan Stepaniuk 

Cena: 1200 zł brutto/przewóz w części 1

Cena: 280 zł brutto/przewóz w częściach 2, 3, 4, 5

Cena: 280 zł brutto/przewóz w częściach 6, 7, 8, 9

 


 

Postępowanie nr PM3/8/2018

Termin składania ofert: 21.03.2018

Przedmiot: PRZEWÓZ DZIECI z Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie wraz z opiekunami
Adres Przedszkola Miejskiego nr 3: 10-626 Olsztyn, ul. Opolska 28

Załączniki:

Formularz ofertowy

Rozeznanie cenowe

 

Wynik postępowania:

W wyniku postępowania PM3/8/2018 oferty złożyli - w kolejności od najniższej do najwyższej:

1. PUH Tłoczkowski Arkadiusz oraz Transport Autokarowy Mechanika Pojazdowa Kazimierz Bednarczyk

Cena: 240 zł brutto/przewóz w częściach 1-9

2. PHU CARO Bogdan Stepaniuk

Cena: 324 zł brutto/przewóz w częściach 1-9

3. PKS Olsztyn Olsztyński Bus Sp. z o.o.

Cena 500 zł brutto/przewóz w częściach: 1b, 2b, 3b,4, 5, 6, 7

Cena: 600 zł brutto/przewóz w częściach: 1a, 2a, 3a

 


 

Postępowanie nr W/7/2018

Termin składania ofert: 16.03.2018

Przedmiot: Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie z zakresu: TEATR Z ELEMENTAMI DRAMY

Załączniki:

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe

 

Wynik postępowania:

W wyniku postępowania W/7/2018 zawarto umowę z wykonawcami: 

TeART - Teatr Edukacji Artystycznej Jakub Konrad Korzunowicz

10-293 Olsztyn, ul. Małeckiego 5 lok. 6

Cena: 140 zł brutto/spotkanie

 


 

Postępowanie nr W/6/2018

Termin składania ofert: 14.03.2018

Przedmiot: Zajęcia naukowo-techniczne dla dzieci uczęszczających do przedszkoli miejskich w Olsztynie z zakresu: PRZYGOTOWANIE MYDEŁEK I ŚWIECZEK

Załączniki:

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe

 

Wynik postępowania:

W wyniku postępowania W/6/2018 zawarto umowę z wykonawcami: 

Agencja Artystyczna Invisible Man Rafał Sowiński

14-200 Iława, Gardzień 28/1

Cena: 8 zł brutto/dziecko

 


 

Postępowanie nr W/5/2018

Termin składania ofert: 14.03.2018

Przedmiot: Zajęcia naukowo-techniczne dla dzieci uczęszczających do przedszkoli miejskich w Olsztynie z zakresu: ROBOTYKA

Załączniki:

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe

 

Wynik postępowania:

W wyniku postępowania W/5/2018 zawarto umowę z wykonawcami: 

COODI Michał Gardziejewski 

10-089 Olsztyn, ul. Gałczyńskiego 27a/30 

Cena: 280 zł brutto/spotkanie

 


 

Postępowanie nr W/2/2018

Termin składania ofert: 05.03.2018

Przedmiot: Zajęcia naukowo-techniczne dla dzieci uczęszczających do przedszkoli miejskich w Olsztynie z zakresu: BUDOWANIE Z KLOCKÓW I MAGICZNY DYWAN

Załączniki:

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe

 

Wynik postępowania:

W wyniku postępowania W/2/2018 zawarto umowę z wykonawcami: 

SPECTACO Tomasz Dowgiałło

14-133 Stare Jabłonki, ul. Kościelna 16

Cena: 375 zł brutto/spotkanie

 


 

Postępowanie nr W/3/2018

Termin składania ofert: 05.03.2018

Przedmiot: Zajęcia naukowo-techniczne dla dzieci uczęszczających do przedszkoli miejskich w Olsztynie z zakresu: EKSPERYMENTY Z SUCHYM LODEM I EKSPERYMENTY CHEMICZNO-FIZYCZNE

Załączniki:

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe

 

Wynik postępowania:

W wyniku postępowania W/3/2018 zawarto umowę z wykonawcami: 

SPECTACO Tomasz Dowgiałło

14-133 Stare Jabłonki, ul. Kościelna 16 

Cena: 625 zł brutto/spotkanie

 


 

Postępowanie nr W/4/2018

Termin składania ofert: 05.03.2018

Przedmiot: Zajęcia naukowo-techniczne dla dzieci uczęszczających do przedszkoli miejskich w Olsztynie z zakresu: EKSPERYMENTY NAUKOWO-TECHNICZNE W PRZEDSZKOLU

Załączniki:

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe

 

Wynik postępowania:

W wyniku postępowania W/4/2018 zawarto umowę z wykonawcami: 

COODI Michał Gardziejewski

10-089 Olsztyn, ul. Gałczyńskiego 27a/30

Cena: 140 zł brutto/spotkanie


Ostatnia aktualizacja: 2018-07-03