To takie proste!
Przedszkole Miejskie nr 24
Strona głowna  /  Projekty edukacyjne
Projekty edukacyjne
 

AUTOCHODZIK

Celem programu jest przygotowanie dzieci do samodzielnego i bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Opracowany program, rodzaj i liczba poszczególnych elementów pomocy edukacyjnych zostały tak dobrane, aby można było w pełni realizować zadania wychowania przedszkolnego w obszarze komunikacji drogowej:

 

 

  1. Zapoznanie dzieci z różnymi środkami komunikacji i transportu oraz wyjaśnienie ich znaczenia dla życia i bezpieczeństwa ludzi.

  2. Tworzenie sytuacji sprzyjających poznawaniu i postrzeganiu zasad ruchu drogowego w celu bezpieczeństwa własnego i innych

  3. Budowanie i stosowanie właściwych nawyków podwyższających poziom bezpieczeństwa małych uczestników ruchu drogowego.

  

 CHRONIMY DZIECI

 

Chronimy Dzieci to program certyfikowania placówek edukacyjnych realizujących politykę ochrony dzieci przed przemocą. Celem programu Chronimy Dzieci jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników. Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w polityce ochrony dzieci ustalonej w placówce.

 

DAR ZABAWY

Program Dar Zabawy powstał z troski o naturalny rozwój dziecka, o przywrócenie wartości zabawie, zabawkom i całej istocie dzieciństwa. Koncepcja aktywności oparta jest na działaniach dzieci w sali przedszkolnej, a także poza nią. Niezwykle ważną rolę stanowi kontakt z materiałami, których dostarcza przyroda, zwanymi darami natury, bogactwami przyrody, darami ziemi oraz wykorzystanie materiałów dydaktycznych  i pomocy edukacyjnych stworzonych przez dorosłego dla dziecka. Najważniejszą częścią programu Dar Zabawy są zabawy edukacyjne, których zadaniem jest podkreślenie wspólnoty dorosłych i dzieci oraz wykorzystanie do tych zabaw tzw. darów, czyli przedmiotów, które w pełni służą rozwojowi dziecka. 

 

SANFORD HARMONY

Pomysłodawcą programu jest amerykański przedsiębiorca i filantrop T. Denny Sanford, którego misją jest pomoc w tworzeniu lepszego jutra dla dzieci i młodzieży. Program został stworzony i opracowany na Arizona State University. Jego dystrybucję na terenie Stanów Zjednoczonych rozpoczęto w 2014 roku. Od tego momentu pracę z programem podjęło ponad milion dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Program Sanford Harmony:

  • zapewnia prawidłowy rozwój społeczno-emocjonalny dzieci,

  • wspiera proces budowania wspólnoty,

  • pomaga w nawiązywaniu dobrych relacji z rówieśnikami,

  • rozwija umiejętności komunikacyjne,

  • uczy okazywania empatii i szacunku,

  • pomaga rozwiązywać problemy i konflikty,

  • sprawia, że dzieci chętniej chodzą do przedszkola/szkoły.

 

 

 ZDROWO JEMY, ZDROWO ROŚNIEMY

Układając zbilansowaną dietę zmniejszamy ryzyko nadwagi dziecka – zarówno teraz, jak i w dorosłym życiu. Dostarczając dziecku wraz z pokarmem odpowiednich proporcji witamin i składników mineralnych, dbamy o prawidłowy rozwój kości i zębów oraz chronimy u niego wciąż rozwijające się nerki przed nadmiernym obciążeniem. Dostosowując jadłospis dziecięcy do specy?cznych dla każdego etapu życia dziecka potrzeb żywieniowych, zapewniamy mu najlepsze warunki do rozwoju. Prawidłowe zwyczaje żywieniowe najmłodszych zmniejszają ryzyko wystąpienia chorób dietozależnych, których koszty będzie ponosiło całe społeczeństwo.

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2019-10-30