To takie proste!
Przedszkole Miejskie nr 24
Strona głowna  /  Opieka od 18 maja
Opieka od 18 maja

Od 18 maja 2020 r. przedszkole bedzie świadczyć opiekę dla dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką nad dziećmi w domu. Rodzice, którzy zgłosili potrzebę zapewnienia swojemu dziecku opieki, są zobowiązani do zapoznania się z zasadami ,które będą obowiązywały w naszym przedszkolu w czasie pandemii w reżimie sanitarnym oraz zobowiązują się do ich stosowania.

 

1. Procedura dotycząca bezpieczeństwa

 

2. Procedura dotycząca zasad przyprowadzania i odbierania dzieci

 

3. Procedura dotycząca zapobieganiu zarażeniu wirusem SARS-CoV-2 oraz postępowania w przypadku wystąpienia objawów chorobowych u dziecka lub pracownika

 

4. Procedura dotycząca szybkiego sposobu komunikowania się

 

5. Procedura regulująca pracę kuchni

 

6. Procedura dotycząca przyjmowania towaru

 

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Olsztyna rodzice są zobowiązani do podpisania  oświadczenia (oświadczenie 2) oraz wypełnienia oświadczenia o zatrudnieniu w systemie ochrony zdrowia, służbach mundurowych, handlu, przedsiębiorstwie produkcyjnym realizującym zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (oświadczenie ) albo dostarczenia zaświadczenia o zatrudnieniu z zakładu pracy. Oświadczenia i zaświadczenia należy wypełnić, podpisać i przesłać na adresy mailowe wychowawców grup. 

 

7. Zarządzenie Prezydenta

 

8. Oświadczenie 1- zatrudnienie

 

9. Oświadczenia 2

 

Od 25 maja przedszkole, w miarę możliwości i na prośbę rodziców, bedzie realizowało zajęcia rewalidacyjne oraz Wczesnego Wspomagani Rozwoju. Rodzice dzieci, które uczestniczą w w/w zajęciach są zobowiązani do zapoznania się z procedurami umieszczonymi poniżej oraz uzupełnienia oświadczenia 2 (załącznik numer 2 do zarządzenia Prezydenta Olsztyna) i przesłania zdjecia/skanu na adres e-mail wychowawcy grupy.

 

10. Procedura dotycząca bezpieczeństwa w czasie organizacji zajęć specjalistycznych

 

11. Procedura dotycząca zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z/na zajęcia specjalistyczne

 

12. Procedura dotycząca zapobieganiu zarażeniu wirusem SARS-CoV-2 oraz postępowania w przypadku wystąpienia objawów chorobowych u dziecka lub nauczyciela-terapeuty

 

13. Procedura dotycząca szybkiego sposobu komunikowania się


Ostatnia aktualizacja: 2020-05-20