Przedszkole Miejskie nr 24
Strona głowna  /  Chronimy dzieci
Chronimy dzieci
Nasze Przedszkole rozpoczęło realizację Programu Chronimy Dzieci. 
Jest to program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dzieci Niczyje. 
Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie 
Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem.
Fundacja Dzieci Niczyje, oprócz promowania wdrażania standardów, zapewnia również ofertę edukacyjno-szkoleniową, 
w celu podniesienia kompetencji personelu, rodziców i opiekunów w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem. 
Realizacja programu uwzględnia również dostarczenie dzieciom wiedzy na temat unikania zagrożeń 
oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. 
W ramach realizacji Programu Chronimy Dzieci nasza placówka ustanowiła 
i wprowadziła w życie Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem i zapewnienia im bezpieczeństwa. 

1. Polityka Ochrony Dzieci przed Krzywdzeniem

2. Program Profilaktyki Przedszkola Miejskiego nr 24 w Olsztynie

 

              

 


 

Ostatnia aktualizacja: 2018-07-30