Przedszkole Miejskie nr 24
Strona głowna  /  Rozkład dnia
Rozkład dnia

W Przedszkolu obowiązuje następujący rozkład dnia:

 

6:30 – 8:15
Schodzenie się dzieci.

Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci.

Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp.

Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych.


8:15 – 8:30
Czynności porządkowe.

Zabawy ruchowe i poranne ćwiczenia gimnastyczne.

Przygotowanie do śniadania.


8:30 – 9:00
Śniadanie


9:00 – 10:00
Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą uwzględniające różne formy aktywności oraz zainteresowania dzieci.

Teatrzyki, koncerty.


10:00 – 11:00
Pobyt w ogrodzie.

Gry i zabawy terenowe, obserwacje przyrodnicze.


11:00 – 11:30
Czynności higieniczne, II śniadanie.


11:30 – 13:30
Odpoczynek w grupach młodszych.

Zajęcia o charakterze relaksacyjnym, zajęcia indywidualne i zespołowe.

Realizowanie programów indywidualnej pracy z dziećmi.

Dokonywanie diagnozy pedagogicznej.


13:30 – 14:00
Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu.


14:00 – 14:30
Obiad


14:30 – 17:00
Doskonalenie umiejętności dzieci w pracy indywidualnej, zabawy dowolne.

W okresie wiosenno – letnim gry i zabawy w ogrodzie.

Rozchodzenie się dzieci.

 

Ostatnia aktualizacja: 2020-03-31