To takie proste!
Przedszkole Miejskie nr 24
Strona głowna  /  Rozkład dnia
Rozkład dnia

6:30 – 8:15
Schodzenie się dzieci. Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp. Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych.

8:15 – 8:30
Czynności porządkowe, zabawy ruchowe i poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania.

8:30 – 9:00
Śniadanie

9:00 – 10:00
Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą, uwzględniające różne formy aktywności oraz zainteresowania dzieci. Teatrzyki, koncerty.

10:00 – 11:00
Pobyt w ogrodzie. Gry i zabawy terenowe, obserwacje przyrodnicze.

11:00 – 11:30
Czynności higieniczne, II śniadanie.

11:30 – 13:30
Odpoczynek w grupach młodszych. Zajęcia o charakterze relaksacyjnym, zajęcia indywidualne i zespołowe. Realizowanie programów indywidualnej pracy z dziećmi. Dokonywanie diagnozy pedagogicznej.

13:30 – 14:00
Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu.

14:00 – 14:30
Obiad

14:30 – 17:00
Doskonalenie umiejętności dzieci w pracy indywidualnej organizowanej przez nauczyciela, zabawy dowolne. W okresie wiosenno – letnim gry i zabawy w ogrodzie. Rozchodzenie się dzieci.

 

Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego realizowana jest w godzinach  7:30 - 12:30.


Ostatnia aktualizacja: 2014-01-12