To takie proste!
Przedszkole Miejskie nr 24
Strona głowna  /  Metody pracy
Metody pracy
 
Pracujemy metodami aktywnymi, które sprzyjają rozwijaniu twórczego i krytycznego myślenia dzieci, uczą słuchania i negocjowania, pobudzają do zadawania pytań oraz stwarzają liczne okazje do nawiązywania kontaktów z innymi dziećmi. Należą do nich:
   
 
 
1. Metoda Dobrego Startu
 
Głównym założeniem MDS jest wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dziecka poprzez odpowiednio zorganizowaną zabawę i aktywne wielozmysłowe uczenie symboli graficznych: łatwych wzorów, wzorów literopodobnych, liter i znaków matematycznych. Realizacja tego założenia odbywa się poprzez rozwijanie funkcji, które biorą udział w uczeniu się czytania i pisania  oraz ich współdziałania. Inne cele to kształtowanie lateralizacji, świadomości schematu ciała  i przestrzeni.
 
 
 
 
2. Metoda ekspresji ruchowej Carla Orffa
 
 
Twórca tej metody wyszedł z założenia, iż ćwiczenie gimnastyczne należy rozwijać w ścisłej korelacji z kulturą rytmiczno – muzyczną, oraz kulturą słowa. Jego zdaniem muzyka rodzi się z mowy, ruchu i gestu. Oznacza to w praktyce, że wykorzystane i przetworzone na język muzyczny powinno być to, co dziecku najbliższe: słowo, gest, ruch, otoczenie. Zaspokojenie potrzeby ruchu w formie dobranej przez samo dziecko, daje okazję do rozładowania napięć emocjonalnych, do ich odreagowania.Głównym celem i zadaniem metody jest wyzwolenie u dzieci tendencji do samoekspresji i rozwijania inwencji twórczej.
 
 
 
 
3. Metoda Ruchu Rozwijającego według Weroniki Sherborne
 

Nazwa metody – Ruch Rozwijający – odzwierciedla jej główne założenia, czyli rozwijanie świadomości własnego ciała i otaczającej nas przestrzeni, usprawnianie ruchowe, dzielenie przestrzeni z innymi osobami oraz nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu za pomocą ruchu i dotyku. Stosowana jest przede wszystkim w celu wspomagania rozwoju psychoruchowego dzieci oraz w terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie, stymulując rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy. Jednak możliwości korzystania z niej są praktycznie nieograniczone, bowiem może być stosowana w każdym wieku i bez względu na poziom rozwoju umysłowego, fizycznego i ruchowego.

  
 
 
4. Metoda wspomagania rozwoju umysłowego E.Gruszczyk- 
 
Kolczyńskiej i E.Zielińskiej
 
 
 
Jest to metoda, której celem jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci, zwłaszcza w zakresie kształtowania pojęć matematycznych, ćwiczenie odporności emocjonalnej dziecka oraz budowanie pozytywnego obrazu samego siebie. Metoda E. Gruszczyk - Kolczyńskiej i E. Zielińskiej sprzyja również stymulowaniu uzdolnień matematycznych u dzieci oraz dobrze przygotowuje do nauki matematyki w szkole.

Ostatnia aktualizacja: 2014-01-12