Przedszkole Miejskie nr 24
Strona głowna  /  Projekty edukacyjne
Projekty edukacyjne
 

AUTOCHODZIK

 

Celem programu jest przygotowanie dzieci do samodzielnego i bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Opracowany program, rodzaj i liczba poszczególnych elementów pomocy edukacyjnych zostały tak dobrane, aby można było w pełni realizować zadania wychowania przedszkolnego w obszarze komunikacji drogowej:


  1. Zapoznanie dzieci z różnymi środkami komunikacji i transportu oraz wyjaśnienie ich znaczenia dla życia i bezpieczeństwa ludzi.
  2. Tworzenie sytuacji sprzyjających poznawaniu i postrzeganiu zasad ruchu drogowego w celu bezpieczeństwa własnego i innych
  3. Budowanie i stosowanie właściwych nawyków podwyższających poziom bezpieczeństwa małych uczestników ruchu drogowego.

  

 CHRONIMY DZIECI


Chronimy Dzieci to program certyfikowania placówek edukacyjnych realizujących politykę ochrony dzieci przed przemocą. Celem programu Chronimy Dzieci jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników. Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w polityce ochrony dzieci ustalonej w placówce.

 

 


eTWINNING

 

Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

 

 

LISTY DLA ZIEMI

 

Akcja „Listy dla Ziemi” polega na pisaniu przez młodych ludzi listów na wykonanym z makulatury papierze. W listach dzieci będą namawiać dorosłych do proekologicznych działań.
 
 
 
 
 


W czasie trwania programu przedszkolakom zostaną przypomniane podstawowe wiadomości z zakresu selektywnej zbiórki surowców wtórnych oraz zasady postępowania z odpadami problemowymi. Ponadto uczestnicy zajęć spotkają się z pacynkami – metalową puszką Tiną i  znaną już dzieciom Kaczką OSKAREM. Ich  zadaniem będzie uświadomienie dzieciom znaczenia segregacji odpadów i procesu recyklingu.
 
 
 
PODARUJ DRUGIE ŻYCIE ODPADOM


Głównym jego celem jest zwrócenie uwagi przedszkolaków i nauczycieli na możliwość ponownego wykorzystania odpadów wytwarzanych w gospodarstwie domowym oraz kształtowanie prawidłowych zachowań w zakresie selektywnej zbiórki surowców wtórnych.SZWAJCARSKO-POLSKI PROGRAM ZDROWOTNY

 

Celem głównym projektu jest promocja zdrowego stylu życia, w tym zapobieganie nadwadze i otyłości, oraz innym przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej Zadania realizowane będą na terenie całego kraju i skierowane będą do najbardziej wrażliwych grup ludności: kobiet ciężarnych i karmiących, dzieci i młodzieży, osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z nadmierną masą ciała; adresatem będą także producenci żywności.

 

 ZDROWO JEMY, ZDROWO ROŚNIEMY
 
 
Układając zbilansowaną dietę zmniejszamy ryzyko nadwagi dziecka – zarówno teraz, jak i w dorosłym życiu. Dostarczając dziecku wraz z pokarmem odpowiednich proporcji witamin i składników mineralnych, dbamy o prawidłowy rozwój kości i zębów oraz chronimy u niego wciąż rozwijające się nerki przed nadmiernym obciążeniem. Dostosowując jadłospis dziecięcy do specy?cznych dla każdego etapu życia dziecka potrzeb żywieniowych, zapewniamy mu najlepsze warunki do rozwoju. Prawidłowe zwyczaje żywieniowe najmłodszych zmniejszają ryzyko wystąpienia chorób dietozależnych, których koszty będzie ponosiło całe społeczeństwo.
 
 

ZIELONA FLAGA

 

„Zielona Flaga" jest międzynarodowym tytułem, który nadawany jest szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco-Schools, w którym uczestniczy ponad 15.000 szkół z 53 krajów Europy a także Afryki, Ameryki Płd., Azji i Oceanii. Eco-schools jest programem opartym na Systemach Zarządzania Środowiskowego polegającym na podnoszeniu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami w szkołach i ich otoczeniu. Ostatnia aktualizacja: 2016-02-29