Przedszkole Miejskie nr 24
Strona głowna  /  Galeria

LOGOTYP

W latach 2017/2018 nasze Przedszkole realizuje projekt „Pewny Start na Dobry Początek” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 -2020.

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Adresatami projektu są m.in:

  • dzieci z niepełnosprawnościami
  • dzieci ze stwierdzonymi deficytami
  • wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola w związku z realizacją zajęć rozwijających kompetencje kluczowe
  • rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola

W ramach realizcji projektu dzieci uczestniczą w różnorodnych zajęciach, których celem jest wspieranie procesu ich rozwoju.

 

Prezentacja dotyczącą realizacji projektu „Pewny start na dobry początek”

 

Prezentacja

 

 

Bieżące grafiki zajęć realizowanych w ramach projektu "Pewny Start na Dobry Początek"

 

kwiecień

 

Informacja nt. ubezpieczenia dla dzieci


W ramach projektu "Pewny start na dobry początek" dzieci zostały objęte dodatkowym ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków.

Poniżej link do strony z informacją na temat Ogólnych warunków ubezpieczeń

 

Ogólne warunki ubezpieczeń

 

Dokumentacja rekrutacyjna:

Regulamin projektu    Zakres projektu   Deklaracja dzieci     Deklaracja rodzice     

 

     Zgoda na udział w zajęciach Deklaracja nauczyciele     Karta monitorowania uczestnictwa

 

Fundusze unijne

Dzieci mają okazję uczestniczyć w zajęciach i warsztatach edukacyjnych, w trakcie których zdobywają wiedzę z różnych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zaawansowane narzędzia technologicznie.

data dodania: 2018-04-16

Podczas zajęć dzieci 5cio i 6cio letnie oswajają się z wodą, przystosowują się do odmiennych warunków, w jakich odbywa się zdobywanie nowych umiejętności ruchowych.

data dodania: 2018-01-29

Poprzez udział w zajęciach dzieci mają okazję do  integracji ze społecznością innych przedszkoli oraz biorą udział w zajęciach o tematyce regionalnej (PM 3), przyrodniczej (PM 20) i muzycznej (PM 38).

data dodania: 2018-01-29

W czasie zajęć dzieci przyswajają język angielski naturalnie, poprzez przyjazne, oparte na zabawie zajęcia. Zdobywają pewność siebie w rozumieniu i używaniu języka obcego oraz rozwijają kompetencje społecznie w przyjaznym środowisku.

 

data dodania: 2018-01-29

W trakcie zajęć ,poprzez zabawę ,dzieci mogą poznać zasady pracy z psem, uczą się właściwego stosunku do zwierząt, opieki i pomocy.

data dodania: 2018-01-29

Sensoplastyka© to metoda wspierania rozwoju poprzez działania z zakresu stymulacji sensorycznej w oparciu o edukację plastyczną z elementami Coachingu. Celem zajęć jest wspieranie kompetencji intra oraz interpersonalnych oraz harmonijny rozwój zmysłów i całego organizmu dziecka.

 

data dodania: 2018-01-29

Zabawy ruchowe ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania prawidłowej postawy ciała mają na celu zapewnienie profilaktyki wad postawy w tym przeciwdziałania koślawości stóp i płaskostopiu.

data dodania: 2018-01-29

Integracja sensoryczna to proces, podczas którego układ nerwowy człowieka odbiera informacje z receptorów wszystkich zmysłów. Zajęcia w większości mają charakter aktywności ruchowej, która nakierowana jest na stymulację zmysłów. Są dostosowane do poziomu rozwojowego dziecka i mają postać „naukowej zabawy”. Dziecko będzie zachęcane i kierowane do wykonywania aktywności, które będą wyzwalać i prowokować odpowiednie, skuteczne reakcje na bodziec sensoryczny.

data dodania: 2018-01-29

Arteterapia to szeroko rozumiana terapia przez sztukę. Poprzez specjalnie dobrane ćwiczenia i formy kreacji plastycznej daje przestrzeń do wyrażania własnych emocji, poznania własnych możliwości i artykułowania swoich potrzeb.

data dodania: 2018-01-29

Terapia Ręki ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. Ale przede wszystkim służy do osiągnięcia samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego.

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-01-29

Terapia taktylna jest rodzajem masażu, który pobudza oraz przygotowuje receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensorycznych pochodzących z otoczenia. Zwiększa świadomość ciała i reguluje zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń dotykowych. Reguluje reakcje mózgu na informacje pochodzące ze skóry i mięśni.

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-01-29

W ramach zajęć z Bloku I projektu "Pewny Start na Dobry Początek" dzieci wybrały się w "podróż" do Wielkiej Brytanii. W czasie zajęć przedszkolaki dowiedziały się, które państwa wchodzą w jej skład oraz poznały ich kulturę oraz historię. Odwiedziły też Londyn, gdzie poznały członków rodziny królewskiej. Z kartonowych pudełek wykonały makiety zamków oraz przygotowanych wcześniej strażników królowej. W trakcie zajęć przeczytaliśmy też książkę Julii Donaldson „The Gruffalo” (oczywiście po angielsku) i wykonaliśmy jej tytułowego bohatera- z papierowego talerzyka. Zwieńczeniem zajęć była festyn europejski „Cały świat bliżej nas"zorganizowany w Warmiolandii w ramach projektu "Pewny start na dobry początek" (impreza współorganizowana przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Olsztyn oraz Warmińsko- Mazurską Izbę Rolniczą).  Przedszkola uczestniczące w projekcie przygotowały nie tylko programy artystyczne, ale też stoiska reprezentujące wybrane kraje. Tuż po przybyciu na festyn wszystkie dzieci otrzymały paszporty, z którymi zwiedzały kraje i wykonywały zadania, za co otrzymały naklejki do paszportów. Nie zabrakło ukraińskich lalek, hiszpańskich wachlarzy, włoskiej pizzy, czeskich flag, strażników królowej- prosto z Wielkiej Brytanii oraz quizów wiedzy dla rodziców. 

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-01-29