To takie proste!
Przedszkole Miejskie nr 24
Strona głowna  /  Aktualności
 

Aktualności

Od 18 maja 2020 r. przedszkole bedzie świadczyć opiekę dla dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką nad dziećmi w domu.

 

Wszystkie informacje znajdują się w zakładce "Opieka od 18 maja"

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-15 11:53:57

Drodzy Rodzice,

W miesiącu październiku 2019 r. została ustalona przerwa w pracy Przedszkola od 1 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terenie kraju i wystąpieniem nieoczekiwanych okoliczności zmieniających funkcjonowanie przedszkoli rozważana jest możliwość zmiany ustalonej przerwy. Ankieta została przesłana na Państwa indywidualne adresy mailowe na platformie Office 365, jest też dostępna w załączniku poniżej. Prosimy o wypełnienie ankiety najpóźniej do dnia 15.05.2020 do godziny 12:00 i przesłanie na adres mailowy przedszkola: przedszkole24olsztyn@pm24on.onmicrosoft.com

Pozdrawiamy;)

 

ANKIETA

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-13 13:27:12

Drodzy Rodzice !

Informujemy o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w Przedszkolu Miejskim nr 24 w Olsztynie w okresie od 6.05.2020 r. do 15.05.2020 r.

 

Zawieszenie zajęć zostało ustalone w porozumieniu i za zgodą organu prowadzącego przedszkole, a uwarunkowane jest brakiem możliwości zapewnienia w obecnej chwili bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci i pracowników w przedszkolu, uwzględniających w szczególności wszystkie wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej, w związku panującą epidemią (Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) oraz §18 ust.2, pkt.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r., Nr 6 poz.69 ze zm.).

 

W okresie czasowego zawieszenia zajęć w  Przedszkolu Miejskim nr 24 w  Olsztynie   nadal  prowadzone są zadania edukacyjne  z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość.

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-04-30 19:38:49

Informujemy, że listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych są dostępne w zakładce "REKRUTACJA"

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-04-29 13:54:13

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-04-24 16:51:53

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-03-26 12:27:37

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-02-04 19:46:17

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-06-13 20:35:49

           
komentarzy: (0)
data dodania: 2015-02-19 21:22:09