To takie proste!
Przedszkole Miejskie nr 24
Strona głowna  /  Aktualności
 

Aktualności

W niedzielę 24. czerwca na plaży Jeziora UKIEL odbędzie się impreza organizowana przez przedszkola miejskie w Olsztynie.

 

O godzinie rozpocznie się 15:00 event "Pewny start na dobry początek", w którym uczestniczą przedszkola miejskie nr 3, 15, 20, 24, 38.

Wydarzenie stanowi podsumowanie zajęć w ramach projektów unijnych realizowanych w tych przedszkolach. W programie: występy dzieci, stoiska przedszkoli, warsztaty na stoiskach, zabawa z wodzirejem, gry i turnieje na świeżym powietrzu.

Załączniki:

Plakat promujący wydarzenie:

Plakat Pewny start na dobry początek

Program:

Program Eventu Pewny start na dobry początek

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-06-18 11:48:59

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-06-11 18:34:38

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Przedszkole Miejskie Nr 24 pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w PM24 , jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych 1    

 

   Informacje na temat przetwarzania danych osobowych 2

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-05-28 18:45:56

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-04-19 16:54:12

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-02-26 20:56:43

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-02-06 19:01:19

Drodzy Rodzice!

 

Zgodnie  z  art. 153  ust.  2  ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(Dz. U z 2017 r. poz.59),  rodzice  dzieci  przyjętych  do  publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok

szkolny deklarację  o  kontynuowaniu  wychowania  przedszkolnego   w  tym  przedszkolu  lub  innej  formie wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni

poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

 

Rodzice dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w Przedszkolu Miejskim  nr 24 w Olsztynie

 

składają jedynie

 

Deklarację  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  w roku szkolnym 2018/2019

 

w terminie od 22 lutego 2018 r. do  02 marca 2018 r do godz: 15:00.

 

Brak złożonej w określonym terminie deklaracji będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 

Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego otrzymają Państwo w grupie dziecka.

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-02-06 18:52:40

Z wielką radością przedstawiamy film promujący projekt "Pewny start na dobry początek".

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-01-29 19:29:35

Zachęcamy do zapoznania się z projektem unijnym "Pewny start na dobry poczatek" realizowanym w naszym przedszkolu.

 

„Pewny start na dobry początek”

 

Szczegółowe informacje o zajęciach organizowanych w projekcie znajdziecie w koncepcji pracy naszego przedszkola.

 

"Koncepcja pracy"

 

LOGOTYP

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-01-29 11:32:41

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-06-13 20:35:49